Vastgestelde toekomstige regelgeving

Deze pagina bevat informatie over vastgestelde regelgeving die in de toekomst zal gelden en betrekking heeft op de gedrags- en beroepsregels voor de accountant. Deze regels komen in de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) 2024. Klik op de link hieronder voor meer over vastgestelde regelgeving die in de toekomst zal gelden en betrekking heeft op de beroepsorganisatie zelf.

Standaard 4400 (herzien)

Het bestuur heeft de herziene Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ op 6 december 2022 vastgesteld. De herziene Standaard 4400 gaat in op 1 januari 2024, maar mag eerder worden toegepast.  Zie ook het nieuwsbericht over Standaard 4400 - 21 december 2022 »