Regelgeving beroepsorganisatie

Met de inwerkingtreding van de Wet op het accountantsberoep van eind 2012 is de NBA ook formeel ingesteld. Regelgeving die eerder afzonderlijk is vastgesteld door het NIVRA en de NOvAA bleef echter nog wel van kracht totdat deze werd vervangen door regelgeving van de NBA. Met het oog hierop wordt op deze pagina apart aangegeven op wie de regelgeving van toepassing is.

In het geval de tekst van een regeling (nagenoeg) gelijkluidend is, is ervoor gekozen om slechts bij één regeling een toelichting op te nemen en bij de andere regeling naar die toelichting te verwijzen.

Hieronder een overzicht van de huidig geldende regelgeving.

Wetgeving betrekking hebbend op het accountantsberoep

Overige besluiten