Missie, beleid en taken

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

Missie

De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.
De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Taken

In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

Visie

De NBA brengt onder de noemer 'Een beroep met toekomst' de toekomstvisie op het accountantsberoep in kaart. Hoe ziet het vak van accountant er uit over tien, vijftien jaar? Hoe herstellen wij vertrouwen en creëren we maatschappelijke waarde? Nemen robots straks het werk over van accountants? Welke ontwikkelingen hebben nog meer invloed op de toekomst van het beroep? Hoe blijft ons vak relevant?

De NBA nodigt leden, experts, commissies en besturen uit om hierover mee te denken en te praten. Dit kan tijdens bijeenkomsten in de regio en via een online debat. De voortgang van het visieproces kan worden gevolgd op NBA.nl.  “Einddoel is een aantrekkelijk en aansprekend nieuw perspectief schetsen voor ons beroep,” aldus NBA-voorzitter Pieter Jongstra.