Missie, beleid en taken

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).Missie

De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.
De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

Taken

In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiƫle waarden voor iedere accountant.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Ook zorgt de NBA er voor dat het accountantsberoep op belangrijke nationale en internationale podia haar stem duidelijk laat horen.

Visie

December 2016 is de NBA gestart met het visieproject 'Een beroep met toekomst'. Hiermee wil de NBA een aantrekkelijk toekomstperspectief ontwikkelen voor het accountantsberoep. Startschot was het inspiratiedocument dat in het najaar van 2016 werd opgesteld door de zogenoemde Arenagroep, een groep van ongeveer twintig 'koplopers en frisdenkers' van binnen en buiten het accountantsberoep. Het project is opgedeeld in drie fases.

Eind januari 2018 is Fase 3 - Verankering gestart. In deze laatste fase stelt het bestuur samen met de leden de Vernieuwingsagenda Accountantsberoep op die zal worden besproken in de Ledenvergadering van 18 juni 2018. Tijdens de Ledenvergadering stemde 84% van de aanwezige leden (inclusief volmachten) voor de uitvoering van de agenda waarmee de accountantssector de komende periode werkt aan onder andere kwaliteitsverbetering, innovatie en maatschappelijke relevantie