Buitenlandse accountants die in Nederland willen werken

Bent u een buitenlandse accountant die in Nederland als accountant wil werken? Dan dient u zich in te schrijven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zodra u staat ingeschreven in het accountantsregister bent u tevens lid van de NBA.

Vanaf het moment van inschrijving bent u gerechtigd tot het voeren van de wettelijk beschermde titel van accountant. Dit zijn de titels Accountant-Administratieconsulent (AA) of Registeraccountant (RA).

  1. U heeft een Verklaring van Vakbekwaamheid van de NBA nodig. Een onderdeel van de Verklaring vormt de Proeve van Vakbekwaamheid. Zie voor meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid en de Proeve van Vakbekwaamheid:
  2. U dient een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke personen aan te vragen.
  3. U dient het aanvraagformulier lidmaatschap van de NBA in te vullen en toe te sturen.

Aanvragen Verklaring van Vakbekwaamheid

Aanvragen Lidmaatschap NBA