Criteria verklaring van vakbekwaamheid

Proeve van Vakbekwaamheid

Een standaard onderdeel van de Verklaring van Vakbekwaamheid vormt de Proeve van Vakbekwaamheid. De Proeve van Vakbekwaamheid omvat de examens Nederlands recht en Gedrags- en beroepsregels voor accountants. De examens worden georganiseerd door de NBA.

Afwijzing door de NBA

Indien de NBA besluit dat u niet voldoende gekwalificeerd bent om in aanmerking te komen voor de Verklaring van Vakbekwaamheid, dan kunt u proberen zich te kwalificeren voor

  • de AA-titel door het theoretisch programma te volgen bij een Nederlandse hogeschool. In dat geval beslist de hogeschool naar keuze over de toelatingseisen en eventuele theoretische vrijstellingen. Een lijst met hogescholen vindt u op deze website.
  • voor de RA-titel door het theoretisch programma te volgen bij een Nederlandse universiteit. In dat geval beslist de universiteit naar keuze over de toelatingseisen en eventuele theoretische vrijstellingen. Een lijst met universiteiten vindt u op deze site.

De NBA kan alleen bepalen of u in aanmerking komt voor vrijstellingen voor (onderdelen van) de Praktijkopleiding AA of RA. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen via praktijkopleiding@nba.nl of op tel: 088 496 04 40.

Het totale RA- en AA-curriculum bestaat dus uit een theoretisch programma en een verplichte Praktijkopleiding.