LOA-bestuur: 'Nieuwe governance is uitstekend initiatief om ledenbinding te vergroten'

De governance-voorstellen van de NBA zijn door het LOA-bestuur positief ontvangen. Het LOA-bestuur heeft dit jaar, evenals de andere ledengroepbesturen, actief deelgenomen aan de NBA-kwartiermakersgroepen. Deze groepen hebben de basis gelegd voor de faculties die met ingang van 2021 gaan functioneren.

Het LOA-bestuur deelt de mening van het NBA-bestuur dat deze tijd vraagt om een andere manier van werken om de leden te verbinden. Het instellen van faculties en communities zien we als een goede manier om de beroepsontwikkeling aan te pakken en actuele thema’s voor het beroep een plaats te geven. Waarbij we van mening zijn dat input van externe stakeholders en grotere betrokkenheid van de leden belangrijke voorwaarden voor succes zijn. Het publiek belang van de openbare accountants wordt in de nieuwe governance structuur zeker niet uit het oog verloren.

Over de betrokkenheid van de leden maken we ons wel enige zorgen. Dat komt in onze ogen niet vanzelf. Initiatieven van leden moeten worden ondersteund, maar ook de NBA zelf kan en moet hierbij initiatieven nemen. Dat betekent dat een extra impuls moet worden gegeven aan de communicatie met de leden.

Maar met deze kanttekening ondersteunen we de governance-voorstellen van ganser harte en zullen we ons inzetten om de transitie naar de nieuwe opzet van de beroepsorganisatie tot een succes te maken.