Faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden

De faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden (voorheen Accounting en Reporting) is één van de vier door de NBA opgerichte faculties, waarin wordt gewerkt aan de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep.

Deze faculty richt zich op de beroepsontwikkeling van accountants die zich bezighouden met het toevoegen van waarde aan verantwoordingen die gebruikt worden voor economische besluitvorming. Het verantwoordingsvraagstuk begint na het bedrijfsvoeringsvraagstuk en eindigt bij het audit-vraagstuk. 

Het doel van de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden

Het doel van de faculty Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden is het ontwikkelen van het beroep ten aanzien van verslaggevingsvraagstukken, data-management en de rol hierbij van de accountant als ‘trusted advisor’.

Dit wil de faculty bereiken middels het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten van accountants om een goede kwaliteit en toegevoegde waarde te kunnen (blijven) leveren op dit vakgebied. Door de kwartiermakers zijn de volgende voorlopige thema's en onderwerpen vastgesteld. Deze worden door het bestuur van de faculty verder uitgewerkt.

Thema's en onderwerpen

Maatschappelijke relevantie

 • Niet-financiële informatie (o.a. duurzaamheid)
 • Integrated reporting
 • Regelgeving voor klanten en werkgever
 • Verantwoordingsvraagstukken
 • Fraude
 • Continuïteit
 • Poortwachtersrol

Onomstreden kwaliteit

 • Regelgeving
 • Borging van kwaliteit

Vernieuwende kracht

 • Innovatie (data ontsluiten/analyse)
 • Digitalisering (continious reporting)
 • Globalisering
 • Internationaal

Lerend beroep

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Lerend vermogen van de beroepsgroep

Sterk merk

 • Toegevoegde waarde duidelijk maken
 • WHIDA
 • Branchespecialisatie

 

Kwartiermakers

 • Thomas van Tiel
 • Mark Cremer
 • Johan Nelemans
 • Jan Rijken
 • Mila Vlasova
 • Coen Bongers
 • John Weerdenburg
 • Fred de Vries