banner-facultu-1920x225.jpg

Deze pagina over de Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag is bedoeld als een eerste opzet om een beeld te geven wat een faculty allemaal kan behelsen. De Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag richt zich op onderzoek naar deze thema's en kijkt waar het beroep zich heen moet bewegen. Hieruit komen bijvoorbeeld leerpaden voort waar de individuele accountant gebruik van kan maken.

» Over de Faculties

De Faculty Ethiek, Cultuur en Gedrag geeft richting aan de brede beroepsgroep en de individuele accountant om hen, in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, effectief in staat te stellen hun persoonlijke morele verantwoordelijkheid te bepalen en te nemen. De faculty formuleert de morele radar en het moreel kompas voor de accountant en helpt hen de theorie om te zetten naar concrete handelingen.

De faculty biedt inzicht en hulpbronnen die de individuele accountant kunnen helpen:

  • bij het versterken van de eigen morele weerbaarheid en het team/omgeving waarin de accountant acteert;
  • bij het identificeren en adresseren van ethische vraagstukken;
  • bij het bewaken, bevorderen, uitdragen van en toezicht houden op een ethische cultuur

De faculty houdt zich bezig met de volgende thema's:

“Een faculty moet zich steeds afvragen of het beroep zich systematisch de goede kant op beweegt.”
dhr. prof. dr. J.F.M.G. (Jan) Bouwens (UvA)

Contact

Daphne-kolk.jpg
Daphne Kolk Facultymanager Ethiek, Cultuur en Gedrag 06 21 89 76 57