Raad voor Geschillen

De Raad voor Geschillen is een geschillencommissie die tot taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen een accountant en zijn opdrachtgever of een derde te beslechten. De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van declaraties van een accountant. In beginsel wordt een geschil beslecht door een voorzitter en twee leden.

Samenstelling

 • dhr. mr. H.J. Vetter, voorzitter
 • dhr. mr. G.P. van Ham, plaatsvervangend voorzitter
 • dhr. mr. B.C. Vink, plaatsvervangend voorzitter
 • dhr. mr. P. Rijpstra, secretaris
 • dhr. mr. J.P. van der Voorn, AA FB
 • dhr. J. Stouten, AA
 • dhr. drs. L.S. Goeman, RA
 • dhr. W.F. Merkus, RA
 • dhr. B.A. Hogeveen, RA
 • dhr. A.P.M. Oostwegel AA
 • dhr. E.J. Siebers RA
 • mevr. J.G.M. Boers- Schuttenbeld AA RB

Contactgegevens Raad voor Geschillen

dhr. mr. P. Rijpstra Secretaris Raad voor Geschillen 070 365 99 33
mevr. mr. S. el Batioui Medewerker Juridische zaken 020 301 04 07