Raad voor Geschillen

De Raad voor Geschillen is een geschillencommissie die tot taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen een accountant en zijn opdrachtgever of een derde te beslechten. De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van declaraties van een accountant. In beginsel wordt een geschil beslecht door een voorzitter en twee leden.

Samenstelling

  • dhr. mr. H.J. Vetter, voorzitter
  • dhr. mr. G.P. van Ham, plaatsvervangend voorzitter
  • dhr. mr. B.C. Vink, plaatsvervangend voorzitter
  • dhr. mr. P. Rijpstra, secretaris
  • mevr. C.M. Brouwer - van Houdt AA 
  • dhr. J. Stouten, AA
  • dhr. W.F. Merkus, RA
  • dhr. E.J. Siebers RA
  • mevr. J.G.M. Boers - Schuttenbeld AA RB
  • dhr. drs. F.J. Heijman RA RE

Contactgegevens Raad voor Geschillen

dhr. mr. P. Rijpstra Secretaris Raad voor Geschillen

rijpstra@scheer.nl
Postbus 85996, 2508 CR Den Haag

mevr. mr. S. el Batioui Medewerker Juridische zaken

s.elbatioui@nba.nl