Raad voor Geschillen

De Raad voor Geschillen is een geschillencommissie die tot taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen een accountant en zijn opdrachtgever of een derde te beslechten. De meeste zaken die worden voorgelegd aan de Raad voor Geschillen gaan over de hoogte en opbouw van declaraties van een accountant. In beginsel wordt een geschil beslecht door een voorzitter en twee leden.

Samenstelling

  • mevrouw mr. drs. J.S. Honée, voorzitter
  • mevrouw  mr. G.J. Ebbeling, plaatsvervangend voorzitter
  • mevrouw mr. A.J.F. Vokurka-Viruly, secretaris
  • mevrouw A.J. de Bis Hulleman AA
  • mevrouw C.M. Brouwer - van Houdt AA 
  • de heer drs. F.J. Heijman RA RE
  • de heer P.J.M. Mencke RA
  • de heer P.G. Polstra AA

Contact en starten procedure

Bij vragen over de procedure bij de Raad voor Geschillen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Raad (zie onder).

Ook het starten van een procedure doet u door contact op te nemen met de secretaris. U kunt daartoe het ingevulde Geschillenformulier versturen aan het genoemde e-mailadres van de secretaris. U kunt er ook voor kiezen geen gebruik te maken van het formulier. Zorg er in dat geval voor dat u uw geschil schriftelijk toelicht, voldoende motiveert en het van onderbouwende bijlagen voorziet. U kunt de stukken in plaats van per e-mail indien gewenst ook per post versturen.

Contactgegevens Raad voor Geschillen

Mw. mr. A.J.F. Vokurka-Viruly Secretaris Raad voor Geschillen

vokurka-viruly@scheer.nl
Nassauplein 36, 2585 ED Den Haag

Jerry Brohm Stafmedewerker Juridische Zaken