Raad voor de Praktijkopleidingen

De Raad voor de Praktijkopleidingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding. De Raad stelt de regelgeving voor de praktijkopleidingen op en borgt de naleving van deze regels.

Taken

 • Toezicht houden op de stagebureaus voor de uitvoering van de praktijkopleidingen
 • Organisatie van de examens en het houden van toezicht op de examens
 • Het opstellen van verordeningen, nadere voorschriften en beleidsregels
 • Opstellen van de opleidingsprogramma's voor de praktijkopleiding AA en RA
 • Beoordelen van vrijstellingsverzoeken

Samenstelling

De Raad voor de Praktijkopleidingen is benoemd door het bestuur van de NBA en bestaat uit negen leden:   

 • drs. R.M. (Remko) Renes RA (voorzitter)
 • P.A.A.M. (Patrick) van Belkom AA
 • drs. C.J.H.M. (Chantal) van Bussel RA
 • C.M.M. (Connie) van der Heide-Ruigrok RA
 • W.A. (Wim) de Leeuw RA MGA
 • drs. J.J. (Jurgen) Makelaar RA
 • drs. A. (Abel) Apelyan RA (assessor RA)
 • W.M.H. (Willem) van der Heijden (assessor AA)

Nieuwsbrief

De Raad voor de Praktijkopleidingen houdt de trainees en functionarissen, die betrokken zijn bij de praktijkopleiding, via een nieuwsbrief op de hoogte over actualiteiten. Alle betrokkenen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Bent u niet direct betrokken bij de praktijkopleiding, maar mocht u ook de nieuwsbrief van de praktijkopleidingen willen ontvangen dan kunt u een mail sturen naar praktijkopleiding@nba.nl.

Jaarrapportage