Raad voor de praktijk­opleidingen

De Raad voor de Praktijkopleidingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de praktijkopleiding. De Raad stelt de regelgeving voor de praktijkopleidingen op en borgt de naleving van deze regels. 

Taken

 • Toezicht houden op de stagebureaus voor de uitvoering van de praktijkopleidingen
 • Organisatie van de examens en het houden van toezicht op de examens
 • Het opstellen van verordeningen, nadere voorschriften en beleidsregels
 • Opstellen van de opleidingsprogramma's voor de praktijkopleiding AA en RA
 • Beoordelen van vrijstellingsverzoeken

Samenstelling

De Raad voor de Praktijkopleidingen is benoemd door het bestuur van de NBA en bestaat uit acht leden:   

 • dhr. drs. L.F.G. (Bert) Tuinsma RA (voorzitter)
 • mw. C.M.M. (Connie) van der Heide-Ruigrok RA
 • drs. R.M. (Remko) Renes RA
 • mw. E.M. (Emmy) van Diepen, Msc. (waarnemer namens NBA Young Profs) 
 • dhr. P.A.A.M. (Patrick) van Belkom AA
 • mw. drs. C.J.H.M. (Chantal) van Bussel RA
 • dhr. A.M. (Jacques) van Welbergen AA
 • de heer W.A. (Wim) de Leeuw RA MGA

Nieuwsbrief

De Raad voor de Praktijkopleidingen houdt de trainees via de nieuwsbrief op de hoogte over actualiteiten. Trainees ontvangen deze nieuwsbrief als ze zich hebben geabonneerd, via www.MijnNBA.nl, op de nieuwsbrieven Praktijkopleiding AA en RA.

Jaarverslag