Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ)

Het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) richt zich in de basis op het coördineren van het oplossen van vraagstukken die relevant zijn voor de accountants van zorgverzekeraars in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamhedenen het afleggen van verantwoording aan haar toezichthouders. De deelnemers in het APZ zijn allen werkzaam in de sector en leveren hierdoor een actieve bijdrage aan de discussies die spelen binnen het APZ.

Visiedocumenten

Achtergrond

Het APZ richt zich op de zorgverzekerings-specifieke vraagstukken. Meer generieke vraagstukken worden opgelost door andere commissies binnen het NBA. Uiteraard voorziet het APZ deze commissies wel van input en wordt het APZ veelal ook actief gevraagd om input te leveren op generieke zaken die ook voor zorgverzekeraars van belang zijn. Het APZ zet zich in om actief relevante kennis te delen en hiermee een bijdrage te leveren aan een efficiënte en effectieve controle van de vereiste gegevensaanleveringen aan toezichthouders en waar mogelijk te streven naar verdere uniformering van verslaggeving.

Het APZ is in het kader van zorgverzekeraars specifieke vraagstukken gesprekspartner van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DNB, AFM, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, de Sociale Verzekeringsbank, de NBA (inclusief COPRO, CoZiek, SVP etc.), de Raad voor de Jaarverslaggeving en de afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland.

Vergaderschema 2022

De reguliere APZ-vergaderingen in 2022 vinden plaats op:

 • 15 maart 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 21 april 2022 - 13.00 uur – 16.00 uur
 • 24 mei 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 16 juni 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 6 september 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 13 oktober 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 17 november 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 15 december 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur

Samenstelling en rolverdeling

  • A.R.B. (Arvid) de Bruin RA (voorzitter, KPMG)
  • mw. M. (Maureen) Vermeij – De Vries RA (vice-voorzitter, IAD CZ)
  • R. (Remko) Hoogendoorn RA (PWC)
  • A.J. (Bert) Ruiter RA (PWC)
  • mw. M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)
  • drs. W. (Willem) Knipscheer RA (Deloitte)
  • N. (Niek) ten Dam RA (KPMG)
  • R.J. (Roger) Kooijman RA (IAD CZ)
  • J.M.J. (Dennis) Nuijten RA (CZ)
  • mw. M. (Merel) van Baarle (DSW)
  • J.A. (Johan) Halverhout RA (Menzis)
  • J.A.W. (Joop) Winterink RA (IAD VGZ)
  • mw. I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (VGZ)
  • mw. B.C.E. (Berendine) Roest RA (Zilveren Kruis)
  • Mw. B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)
  • Dhr. E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)

Hiernaast geldt dat voor Solvency II-vraagstukken Els van Splunter en Bert Jager (ZN) de linking pin zijn tussen het APZ en het periodieke overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, DNB, ZN en de NBA op dit vlak.

Werkgroepen

Werkgroep Wlz/PGB

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over de Wlz/PGB’s.

In deze werkgroep zitten:

 • J. (Bert) Ruiter RA (PWC)
 • W. (Willem) Knipscheer RA (Deloitte)
 • (Rotgert) Mulder (Zilveren Kruis)
 • B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)
 • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (VGZ)
 • (Niek) ten Dam RA (KPMG)
 • M.J. (Dennis) Nuijten RA (CZ)              

Werkgroep GGZ/MSZ

Deze werkgroep heeft als doel om de zelfonderzoeken GGZ en MSZ uit te voeren.

In deze werkgroep zitten:

 • J. (Roger) Kooijman RA (IAD CZ)
 • M. (Maureen) Vermeij – De Vries RA (vice-voorzitter, IAD CZ)
 • B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)
 • A.W. (Joop) Winterink RA (IAD VGZ)
 • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (VGZ)

Werkgroep Horizontaal Toezicht

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over HT.

In deze werkgroep zitten:

 • J. (Roger) Kooijman RA (IAD CZ)
 • A.W. (Joop) Winterink RA (IAD VGZ)
 • E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)
 • J. (Bert) Ruiter RA (PWC)
 • (Niek) ten Dam RA (KPMG)

Werkgroep COVID-19

Deze werkgroep heeft als doel om de financiële afwikkeling van COVID-19 en impact op de controle van de diverse verantwoordingen te bespreken.

In deze werkgroep zitten:

 • B.C.E. (Berendine) Roest RA (Zilveren Kruis)
 • R.B. (Arvid) de Bruin RA (KPMG)
 • (Remko) Hoogendoorn RA (PWC)
 • E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)
 • J. (Bert) Ruiter RA (PWC)
 • M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)

Contactpersoon

Koos Vos (375x375)
Koos Vos Contactpersoon APZ 020 301 03 47