Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ)

Het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) richt zich in de basis op het coƶrdineren van het oplossen van vraagstukken die relevant zijn voor de accountants van zorgverzekeraars in de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamhedenen het afleggen van verantwoording aan haar toezichthouders. De deelnemers in het APZ zijn allen werkzaam in de sector en leveren hierdoor een actieve bijdrage aan de discussies die spelen binnen het APZ.

Achtergrond

Het APZ richt zich op de zorgverzekerings-specifieke vraagstukken. Meer generieke vraagstukken worden opgelost door andere commissies binnen het NBA. Uiteraard voorziet het APZ deze commissies wel van input en wordt het APZ veelal ook actief gevraagd om input te leveren op generieke zaken die ook voor zorgverzekeraars van belang zijn. Het APZ zet zich in om actief relevante kennis te delen en hiermee een bijdrage te leveren aan een efficiƫnte en effectieve controle van de vereiste gegevensaanleveringen aan toezichthouders en waar mogelijk te streven naar verdere uniformering van verslaggeving.

Het APZ is in het kader van zorgverzekeraars specifieke vraagstukken gesprekspartner van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), DNB, AFM, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, de Sociale Verzekeringsbank, de NBA (inclusief COPRO, CoZiek, SVP etc.), de Raad voor de Jaarverslaggeving en de afzonderlijke zorgverzekeraars in Nederland.

Vergaderschema 2022

De reguliere APZ-vergaderingen in 2022 vinden plaats op:

 • 15 maart 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 21 april 2022 - 13.00 uur – 16.00 uur
 • 24 mei 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 16 juni 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 6 september 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 13 oktober 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 17 november 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur
 • 15 december 2022 - 14.00 uur – 16.00 uur

Samenstelling en rolverdeling

  • drs. A.R.B. (Arvid) de Bruin RA (voorzitter, KPMG)
  • M. (Maureen) Vermeij – De Vries RA (vice-voorzitter, IAD CZ)
  • R. (Remko) Hoogendoorn RA (PwC)
  • drs. A.J. (Bert) Ruiter RA (PwC)
  • M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)
  • A.R. (Arien) van Wolfswinkel RA MSc (EY)
  • drs. W. (Willem) Knipscheer RA (Deloitte)
  • E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)
  • N. (Niek) ten Dam RA (KPMG)
  • R.J. (Roger) Kooijman RA (IAD CZ)
  • drs. M.M. (Merel) van Baarle - de Leeuw RA (IAD DSW)
  • R. (Rolina) Moes (Menzis)
  • drs. M.S. (Maya) Mungra RA CIA CFE (IAD VGZ)
  • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (IAD VGZ)
  • B.C.E. (Berendine) Roest RA (Zilveren Kruis)
  • A.J.H. (Ad) Smits RA (IAD Zilveren Kruis)
  • G.A. (Guus) Groenewoud MSc RA (IAD Zorg en Zekerheid)
  • drs. A.K.M. (Astrid) van Leeuwen - Ros RE (IAD ONVZ)
  • B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)

Hiernaast geldt dat voor verzekeraars vraagstukken Emile van der Hall (Deloitte) de linking pin is tussen APZ, SVP en het periodieke overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, DNB, ZN en de NBA op dit vlak.

Werkgroepen

Werkgroep Wet langdurige zorg; Zorgverzekeringswet (Wlz) / Persoonsgebonden budget (PGB) 

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over de Wlz/PGB’s.

In deze werkgroep zitten:

 • drs. A.J. (Bert) Ruiter RA (voorzitter, PwC)
 • N. (Niek) ten Dam RA (KPMG)
 • drs. W. (Willem) Knipscheer RA (Deloitte)
 • M.J. (Marieke) Poelen RA (EY)
 • M. (Maureen) Vermeij - De Vries RA (IAD CZ)
 • drs. M.M. (Merel) van Baarle - de Leeuw RA (IAD DSW)
 • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (IAD VGZ)
 • T. (Tjitske) Jager RA (IAD Zilveren Kruis)
 • B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)
 • E. (Edward) Broekhaar (Zorgverzekeraars Nederland)

Werkgroep GGZ/ medisch-specialistische zorg (MSZ)

Deze werkgroep heeft als doel om de zelfonderzoeken GGZ en MSZ uit te voeren.

In deze werkgroep zitten:

 • R.J. (Roger) Kooijman RA (voorzitter, IAD CZ)
 • M. (Maureen) Vermeij – De Vries RA (IAD CZ)
 • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (IAD VGZ)
 • B. (Bianca) Kijl RA (Zorgverzekeraars Nederland)

Werkgroep Horizontaal Toezicht

Deze werkgroep heeft als doel om te komen tot een efficiënte en effectieve verantwoording over HT.

In deze werkgroep zitten:

 • R.J. (Roger) Kooijman RA (voorzitter, IAD CZ)
 • E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)
 • drs. A.J. (Bert) Ruiter RA (PwC)
 • N. (Niek) ten Dam RA (KPMG)
 • A.J.H. (Ad) Smits RA (IAD Zilveren Kruis)
 • I.A.B.M. (Ingrid) Verhoeven RA (IAD VGZ)

Werkgroep Zorgverzekeringswet (Zvw)/COVID-19

Deze werkgroep heeft als doel om de Zvw en de financiële afwikkeling van COVID-19 en impact op de controle van de diverse verantwoordingen te bespreken.

In deze werkgroep zitten:

 • B.C.E. (Berendine) Roest RA (voorzitter, Zilveren Kruis)
 • drs. A.R.B. (Arvid) de Bruin RA (KPMG)
 • R. (Remko) Hoogendoorn RA (PwC)
 • E.M. (Emile) van der Hall RA (Deloitte)
 • drs. A.J. (Bert) Ruiter RA (PwC)
 • A.R. (Arien) van Wolfswinkel RA MSc (EY)

Contactpersoon

Koos Vos (375x375)
drs. Koos Vos RA Contactpersoon APZ 088 4960 347