Commissie MKB

Binnen de NBA richt de Commissie MKB zich specifiek op de mkb-accountant. Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt zij de wenselijkheid en schaalbaarheid van regelgeving.

De Commissie MKB adviseert het bestuur van de ledengroep openbaar accountants (LOA) gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk staat daarbij centraal. De commissieleden zijn allen werkzaam in de (kleine) mkb-praktijk met een focus op de samenstelpraktijk.

Visiediscussie

De Commissie MKB heeft een basis geleverd voor de discussie over de toekomstige taak en functie van de mkb-accountant. De Commissie constateert dat de werkzaamheden van de mkb-accountant verschuiven van het maken van de jaarrekening naar het opleveren van actuele stuurinformatie. Deze ontwikkeling biedt de mkb-accountant de ruimte om met zijn klant op basis van actuele cijfers vooruit te kijken. En zijn klant hierbij te adviseren en te coachen. De Commissie MKB vindt ook dat de mkb-accountant een keurmerk is. Een keurmerk van kwaliteit. Vraag is hoe dit keurmerk gewaarborgd kan worden: geborgde kwaliteit. Deze vraag wordt meegenomen in het vervolg van de discussie over de toekomst van de mkb-accountant.

Aandachtsgebieden

De Commissie MKB kent drie aandachtsgebieden:

Regelgeving

De Commissie adviseert over gewenste regels, standaarden en maatregelen voor de openbaar accountant in het mkb. Kwaliteit van de werkzaamheden van de mkb-accountant staat daarbij voorop. Maar even belangrijk is de werkbaarheid van de regelgeving in de mkb-praktijk. 

Toelichting

Daarnaast is het van belang dat toelichting op de regelgeving kort, helder en duidelijk is voor de mkb-accountant. En vooral goed toepasbaar is in de praktijk. Voorbeelden zijn de MKB-bundel (waarin de regelgeving voor de samenstellingspraktijk is gebundeld), de NBA-handreiking 1136 en de publicatie over risicogericht samenstellen (in samenwerking met NEMACC). Ten slotte heeft de Commissie MKB het initiatief genomen om te komen tot een heldere uitleg over de toetsingen en is het NBA Handboek Samenstellingspraktijk gepubliceerd..

Kwaliteitsbevordering

De Commissie initieert activiteiten die de kwaliteit van (het werk van) de mkb-accountant bevorderen en komt zo nodig met maatwerkproducten. De commissie signaleert trends in het mkb-werkveld die van belang zijn voor de mkb-accountant. Voorbeeld is Gestapeld financieren. Om de mkb-accountant bewust te maken van deze nieuwe manier van financieren en de accountant te helpen zijn (traditionele) rol bij het ondersteunen van financieringsaanvragen van ondernemers te helpen vervullen, zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Een ander voorbeeld is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarover onder meer een privacy toolkit is ontwikkeld.

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen

De Commissie MKB heeft regelmatig overleg met externe partijen en brengt daar de belangen van de mkb-accountant over het voetlicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van (reguliere) overleggen met banken, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Economische Zaken, SBR Nexus en dergelijke.

Samenstelling van de commissie

Steef Visser.jpg
Steef Visser RA (voorzitter)
Jan Rijken RA.jpg
Jan Rijken RA (vice-voorzitter)
Claudia Spring in 't Veld.jpg
Claudia Spring in ’t Veld AA
MKBCommissie_JeaneKramer_20maart2017_kl.jpg
Jeane Kramer-Van Ravenswaaij AA
MKBCommissie_JohandeBeuze_20maart2017_kl.jpg
Johan de Beuze AA
Antoinette Dijkhuizen.jpg
Antoinette Dijkhuizen RA
terry-bogers-375x375.jpg
Terry Bogers AA
HugovanCampen_16november2016_kl.jpg
Hugo van Campen (secretaris)
Fred de Vries.jpg
Ondersteuning: Fred de Vries