Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft tot taak om klachten tegen het functioneren van AA’s en RA’s in behandeling te nemen. De klachtbehandeling is erop gericht partijen nader tot elkaar te brengen. Als partijen geen overeenstemming bereiken, formuleert de Klachtencommissie een beslissing. Gelet op het doel van de klachtenbehandeling (het nader tot elkaar brengen van partijen) heeft de Klachtencommissie niet de bevoegdheid om sancties op te leggen en rechten en plichten vast te stellen.

Samenstelling

  • De heer drs. D. (Dirk) van der Bij RA RB, voorzitter
  • Mevrouw mr. M. (Marian) A.E. Peters, plaatsvervangend voorzitter
  • De heer M.J. (Marcel) Brust AA RB
  • De heer drs. F. (Frank) C.J. van Disseldorp RA RB
  • Mevrouw C. (Carolien) M.A. Dominicus AA MBV RV
  • De heer R. (Ronny) van Loo AA
  • De heer P. (Philippe) M.X.A. Boileau RA MSc
  • Mevrouw J.E.S. (Jolijn) DeLuca-Baas LLB, secretaris  
  • Mevrouw mr. H.C. (Marieke) van der Meer, secretaris

Contact

J.E.S. (Jolijn) DeLuca-Baas Secretaris Klachtencommissie 088 496 02 04