Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft tot taak om klachten tegen het functioneren van AA’s en RA’s in behandeling te nemen. De klachtbehandeling is erop gericht partijen nader tot elkaar te brengen. Als partijen geen overeenstemming bereiken, formuleert de Klachtencommissie een beslissing. Gelet op het doel van de klachtenbehandeling (het nader tot elkaar brengen van partijen) heeft de Klachtencommissie niet de bevoegdheid om sancties op te leggen en rechten en plichten vast te stellen.

Samenstelling

 • De heer drs. E.W.P. (Ebo) Roek RA, voorzitter
 • Vacature, plaatsvervangend voorzitter
 • Vacature AA- lid
 • De heer M.J. (Marcel) Brust AA RB
 • Mevrouw C.(Carolien) M.A. Dominicus AA MBV RV
 • De heer R.(Ronny) van Loo AA
 • De heer drs. D.(Dirk) van der Bij RA RB
 • De heer drs. F.(Frank) C.J. van Disseldorp RA RB
 • De heer F.(Frank) Koster RA
 • De heer B.(Bert) J. Scholten RA
 • Mevrouw mr. F.B.(Frederique) Vles-Jager, secretaris
 • Mevrouw mr. H.C.(Marieke) van der Meer, secretaris

Contact

Secretariaat Klachtencommissie NBA mw. mr. H.C. van der Meer, mw. mr. F.B. Vles-Jager 020 301 03 01