Met ingang van 1 januari 2024 zijn bepaalde tarieven gewijzigd.

Inschrijfgeld

Vanaf 1 januari 2024 betalen alle trainees eenmalig €945.

Bij annulering van de praktijkopleiding binnen zes maanden ontvang je een restitutie van €472,50. Bij annulering van de praktijkopleiding na zes maanden vervalt deze restitutie.

Entreetoets

Als na inschrijving voor de praktijkopleiding blijkt dat het theoretische diploma van de trainee ouder is dan zes jaar, is de trainee verplicht de entreetoets te maken.

De kosten voor de entreetoets zijn €140.  

Examentraining

De NBA organiseert de examentraining. Het is raadzaam de training te volgen na het referaat en tenminste drie weken voor het examen.

Deelname bedraagt € 124,-. Lees de algemene voorwaarden voor het betalen en het annuleren van een examentraining. Ook is het op een aantal data mogelijk de training in het Engels te volgen. Maak hier je keuze en scrol naar beneden voor de data:

Examengeld

Alle trainees betalen voor het mondelinge examen het examengeld van €875. Dit bedrag wordt in rekening gebracht per afgenomen examen.

Jaarlijkse bijdrage (inschrijving langer dan 5 jaar)

In geval je langer dan vijf jaar staat ingeschreven dan zijn de jaarlijkse kosten €264 (geen pro rata vergoeding in geval je in het jaar stopt)

Kosten voor trainees die de praktijkopleiding bij het NBA Stagebureau volgen

Beoordelingen POP, jaarplannen, rapportages, ICAIS-opdracht, verkortingsverzoek en indien nodig het afleggen van bedrijfsbezoeken door NBA Stagebureau €264.