In het voorjaar van 2022 neemt de EU een besluit over verplichte duurzaamheidsverslaggeving voor grote ondernemingen en assurance met een beperkte mate van zekerheid daarbij. Het normenkader, de European Sustainability Reporting Standards, wordt volgens de huidige planning in de zomer van 2022 goedgekeurd. Mogelijke ingangsdatum, die wel onder discussie staat, is rapportage en assurance over boekjaar 2023.

Dat heeft ook de nodige gevolgen voor zowel de theoretische als de praktijkopleiding. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft hiervoor de eindtermen herzien die definitief worden na bekendwording van de formele ingangsdatum. 

Het ambitieuze tijdschema betekent dat voor studenten in de eindfase van hun (theorie en/of praktijk) opleiding, een gericht maatwerkprogramma moet worden ontwikkeld om aan de aanvullende opleidingseisen te voldoen.

26 januari 2022 start de Raad voor de praktijkopleiding met een werkgroep om na te denken over de consequenties van deze richtlijn voor de praktijkopleiding. Het zal nog een tijd duren voordat hierover meer duidelijkheid kan worden gegeven. In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.