"Wij zijn ons er van bewust dat er veel wordt gevraagd van accountants. In de eerste plaats hebben ze zelf, of in hun directe omgeving te maken met gezondheidsrisico's. Maar daarnaast staan ze ook hun klanten bij, klanten die met de gevolgen van de corona-uitbraak te maken hebben. Dat geldt voor de controlerend accountant, maar ook voor accountants die het mkb adviseren of accountants die binnen ondernemingen werkzaam zijn", benadrukt directeur Berry Wammes. "NBA HELPT is er voor alle accountants in Nederland."

Via de website van de NBA kunnen accountants bellen met een helpdesk voor specifieke vaktechnische vragen. Veel vragen gaan over uitstel van de aangifte of over bijvoorbeeld hoe om te gaan met onzekerheden rondom de continuïteitsverklaring. Daarnaast delen accountants hun 'best practices' met elkaar en worden op de site zoveel mogelijk FAQ (frequently asked questions) beantwoord door de vakspecialisten van de NBA. Via podcasts worden accountants bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het vak.

De beroepsorganisatie heeft een crisisteam ingericht. Alle medewerkers werken vanuit huis. "We hebben ook de mkb-campagne voorlopig stopgezet om ons te kunnen concentreren op zo concreet mogelijke ondersteuning van onze leden. Want dat is voor hen nu het belangrijkste", zegt Berry Wammes. "Voor velen van hen is de situatie ingrijpend: klanten komen in de problemen, misschien komen leden zelf in problemen, controles afronden is ingewikkeld, zzp'ers maken zich zorgen over de toekomst of collega's kunnen ziek worden. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden."

De NBA voert intensief overleg met de overheid (verschillende departementen en de belastingdienst). Enerzijds om tegemoet te komen aan hun vraag aan ondersteuning van accountants bij de door het kabinet aangekondigde steunmaatregelen, anderzijds om in de behoeften van onze leden te voorzien en hun dienstverlenende rol voor hun opdrachtgevers zo goed mogelijk te faciliteren.