» Beluister Vitamine A-podcast aflevering #41: Sven Budding in gesprek met Marcel Pheijffer. Via Spotify, Apple Podcast, Google of Simplecast.

Rechters scharen zaken als fraude en corruptie onder dezelfde noemer, maar de discussie binnen het accountantsberoep gaat nog te vaak over definities, vindt Marcel Pheijffer. Het moet meer gaan over effectieve bestrijding van fraude en corruptie. "Accountants zijn nog te vaak te lief en te naïef", stelt hij. "Ik zou wel eens willen dat ze verder kijken dan hun neus lang is."

De nieuwe Handreiking 1137, gericht op corruptie, omkoping en faciliterende betalingen, is in dat verband een stap in de goede richting. Maar de ontwikkeling van dergelijke publicaties duurt nog te lang en er mogen meer onafhankelijke deskundigen bij betrokken worden, meent Pheijffer. "Accountancy is te belangrijk om alleen aan accountants over te laten."

Marcel Pheijffer is hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. Hij werkte eerder bij de FIOD en was daar betrokken bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. In 2002 was hij inhoudelijk secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. Als opinieleider laat hij regelmatig van zich horen op accountant.nl, in het FD en elders.

Alle afleveringen van de Vitamine A-podcast zijn ook terug te vinden via de podcast-button op Accountant.nl.