Dit is mogelijk met de uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling). U krijgt dan uitstel tot 30 april van het volgende jaar, op voorwaarde dat u zich aan een inleverschema houdt. Op dit punt is de beconregeling niet 'gemoderniseerd'. Wat wel aangepast is, is de aanvraag van aanvullend uitstel als meer tijd nodig is. Zoals eerder bericht kan dan aanvullend uitstel worden gevraagd voor het indienen van de aangiften vanaf 2021.