Een werkgroep, bestaande uit leden van de Sector Commissie Verzekeringsmaatschappijen (SVP) en NOREA heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een voorbeeld AUP-werkprogramma 'Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen'.

Het doel van het voorbeeld AUP-werkprogramma is om uniformering en daarmee een vergelijkbare kwaliteit van de overeengekomen specifieke werkzaamheden te bewerkstelligen. Op deze manier hoeven externe accountants en externe IT-auditors geen afzonderlijke afstemming met DNB te hebben over het werkprogramma ten behoeve van het invaren.

Dit voorbeeld AUP is geënd op het Kader Datakwaliteit uitgebracht door de Pensioenfederatie. Dit zijn de afspraken die de Pensioenfederatie samen met DNB heeft gemaakt welke de pensioenuitvoerders moeten doen alvorens zij kunnen invaren naar het nieuwe pensioenstelsel.

COPRO heeft het voorbeeld AUP-werkprogramma 'Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen' beoordeeld. Het invaren kan geschieden tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2028 volgens de Wet Toekomst Pensioenen. Zie hierbij de link naar de pagina met het voorbeeld AUP-werkprogramma en de bijlage.