Op de website van de Belastingdienst was niet altijd eenduidig op te maken welke uitbetalingen nu precies moeten worden gemeld. Duidelijk is wel dat inhoudingsplichtigen zelf actie moeten ondernemen om tijdig te renseigneren. Het gaat dan om uitbetalingen aan natuurlijke personen die geen factuur met een bedrag aan btw hebben uitgereikt aan de inhoudingsplichtige. Het maakt dus niet uit of die natuurlijk persoon ondernemer is of bijvoorbeeld resultaatgenieter (ROW-er).

Tijdens het Beconoverleg van vrijdag 20 januari 2023 is door de Belastingdienst de toezegging gedaan, dat (telefonisch) uitstel kan worden gevraagd als niet tijdig kan worden aangeleverd en dat daarmee soepel wordt omgegaan. Voor accountants is het belangrijk om dit uitstel ook namens de inhoudingsplichtigen/cliënten tijdig aan te vragen, als niet voor 1 februari 2023 kan worden aangeleverd, omdat anders in principe een strafrechtelijke sanctie kan worden opgelegd.