Afhankelijk van het moment waarop de belastingconsulent aanvullend uitstel aanvraagt kent de Belastingdienst vanaf nu bij een ingewilligd verzoek ten minste 4 of 2 maanden aanvullend uitstel toe. De voorgenomen wijziging is al van toepassing voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2021.