NBA-reactie op BBV- en BADO-voorstellen

Naast deze handreiking liep tot en met 14 augustus 2023 ook een consultatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de aanpassing van het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Deze aanpassingen in BBV en BADO zijn nog niet verwerkt in de NBA-handreiking 1152 die openstaat ter consultatie.

De NBA heeft gereageerd op de consultatie van het ministerie van BZK in lijn met hetgeen relevant is voor accountants die decentrale overheden controleren. De NBA vraagt in haar reactie onder meer aandacht voor tijdige inwerkingtreding van de aanpassingen in BBV en BADO, omdat dit anders het opstellen en het controleren van een rechtmatigheidsverantwoording belemmert.

Download de NBA-reactie op de consultatie BBV en BADO

Reageren op NBA-handreiking 1152

U kunt nog tot en met vrijdag 1 september a.s. reageren op de consultatie van deze handreiking.