Vanwege het bereiken van het einde van de bestuurstermijn van mevrouw I.M (Ingrid) Hems AA, ontstaat in juni één vacature. Het bestuur van de ledengroep accountants in business heeft besloten een zittend bestuurslid, mevrouw drs. M. (Monika) Bankert RA, te benoemen als afgevaardigde van het ledengroepbestuur. Hierdoor kan de ledenvergadering in juni een bestuurslid benoemen.

Het bestuur acht het wenselijk om het bestuur aan te vullen met een bestuurslid met het profiel van een reguliere vergunninghouder. In december 2022 is een vacature met een dergelijk profiel op de website geplaatst.

Om te komen tot de voordracht van de nieuw in het bestuur te benoemen kandidaat heeft het bestuur een uitgebreide en zorgvuldige procedure gevolgd. Die procedure is voorbereid en uitgevoerd door de Selectie- en Remuneratiecommissie van het bestuur. De heer N.H.B. (Bart) Jonker RA maakte als extern lid deel uit van de selectiecommissie. De werving voor de vacature is gestart in december 2022.

Kandidaat

De heer S.L (Steef) Visser RA (1959) is sinds 1979 werkzaam in de openbare accountantspraktijk. Hij is founder/partner van Visser & Visser, waar hij tot eind 2022 ceo was. In zijn rol als mkb-accountant/adviseur is hij actief betrokken bij (middel) grote ondernemingen.

Mede door zijn enthousiaste inspiratie is Visser & Visser als innovatieve organisatie gegroeid naar 450 medewerkers. Hij geeft momenteel leiding aan de verdere uitbouw van de accountantsactiviteiten. Als voorzitter van de Commissie MKB heeft hij de invloed en betekenis van de mkb-accountant binnen de NBA duidelijker geprofileerd.

Steef Visser is voorzitter van de raad van commissarissen bij Oost West Wonen te Middelharnis. Daarnaast levert hij als voorzitter en/of bestuurslid van verschillende maatschappelijke organisaties zijn bijdrage.

Plaatsvervangend voorzitter

Zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter worden telkens voor een jaar benoemd uit de leden van het bestuur.

In december 2022 is de heer drs. K. (Kris) Douma benoemd tot voorzitter. De huidige plaatsvervangend voorzitter, mevrouw I.M. (Ingrid) Hems AA, bereikt het einde van haar bestuurstermijn en is daarom niet herbenoembaar. Het bestuur draagt mevrouw drs. C.G.A. (Carla) Slotema-Tesser RA voor als plaatsvervangend voorzitter.

In de ledenvergadering van 12 juni 2023 wordt over de benoeming van het beoogde bestuurslid en de plaatsvervangend voorzitter gestemd.