Vorige maand berichtte de vaksite AccountancyVanmorgen over een zaak waarin het CBb bepaalde dat een ondernemer zich bij de vaststelling van TVL-subsidie ten onrechte had gebaseerd op informatie op de website van de NBA. De zaak heeft betrekking op de beginperiode van de TVL, waarin RVO en NBA het contact opbouwden en de NBA startte met het  formuleren en publiceren van antwoorden op gestelde vragen. 

Uit de uitspraak van het CBb blijkt dat de ondernemer in het ongelijk is gesteld mede omdat, volgens het college, de RVO betwistte dat de informatie op de website van NBA van de RVO afkomstig is. De ondernemer kon niet aannemelijk maken dat dat wel zo was.

De tekst in de uitspraak van het CBb komt volgens de RVO echter niet overeen met de letterlijke mededeling die in de beroepsprocedure door haar is gedaan. De Rijksdienst heeft niet betwist dat de NBA-informatie van RVO afkomstig was, maar had gemeld aan het CBb dat RVO niet had kunnen achterhalen of de Rijksdienst had meegewerkt aan de vragen en antwoorden op de site van de NBA. De NBA heeft in het overleg, onder andere met mailcorrespondentie, aangetoond dat dit wel het geval was; ook voor die allereerste vragen.

Actuele informatie over de corona-steunmaatregelen en de rol van de accountant daarbij is te vinden via de NBA Helpt-pagina's op nba.nl. De NBA gaat na de zomer samen met de RVO de FAQ's op die pagina's periodiek actualiseren naar de nieuwste inzichten.

Update 20 oktober 2022

Het CBb heeft op 18 oktober 2022 geoordeeld dat de ondernemer wel mocht uitgaan van de informatie op de NBA-website. Tijdens de zitting in deze zaak heeft de minister zijn standpunt gewijzigd. Uit intern onderzoek is duidelijk geworden dat de tekst op de website van een medewerker van RVO kwam. RVO was er bovendien van op de hoogte dat deze tekst op de website van de NBA zou worden geplaatst en heeft daar stilzwijgend mee ingestemd. De NBA heeft vervolgens de informatie op haar website gepubliceerd en daarbij gezet dat deze informatie van RVO komt.

Het CBb oordeelt dat hiermee de schijn is gewekt dat de informatie onder verantwoordelijkheid van de minister door RVO aan de NBA is verstrekt en dat RVO de informatie heeft gegeven om te publiceren, zodat ondernemers daar hun handelen op kunnen afstemmen.