Overzicht wijzigingen

De controleverklaring is aangepast met een nieuwe paragraaf 'Informatie ter ondersteuning van ons oordeel' en bevat nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico's en de controleaanpak continuïteit.

In de beoordelingsverklaring is de conclusie van de accountant naar voren geplaatst en is de introductie vervallen. Daarnaast kan in de beoordelingsverklaring nu ook aandacht worden besteed aan de beoordeling van de groep en de kernpunten bij de beoordeling. Kleine aanpassingen betreffen de wijziging in de volgorde van de diverse paragrafen en het consistent toepassen van de term 'conclusie'.

Achtergrond NBA Taxonomie

Met de NBA Taxonomie is het mogelijk om accountantsverklaringen op te stellen in het XBRL-formaat. De NBA Taxonomie bevat de definities voor de controle-, beoordelings-, samenstelverklaring en de controleverklaring samengevatte financiële overzichten. Sinds 2017 is het voor de meeste middelgrote ondernemingen verplicht om hun jaarverslag digitaal te deponeren. Dit gaat samen met een digitale controleverklaring dat volledig is gebaseerd is op de NBA taxonomie.

Verklaringengenerator

De NBA Taxonomie 2.1 zal worden opgenomen in de Verklaringengenerator. Met de Verklaringengenerator kunt u diverse accountantsverklaringen zelf genereren. De gegenereerde accountantsverklaring is dan ook beschikbaar in het XBRL-formaat. De aanpassingen voor de NBA Taxonomie 2.1 zullen nog voor het einde van dit jaar zijn gerealiseerd.

Gebruik van de NBA Taxonomie 2.1

Wanneer de digitale accountantsverklaringen gebaseerd op de definitieve versie van de NBA Taxonomie 2.1 kunnen worden gedeponeerd is afhankelijk van aanpassingen bij Digipoort en de Kamer van Koophandel. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd. Ook hier zullen de aanpassingen voor het einde van dit jaar zijn gerealiseerd.

Softwareleveranciers die technische vragen hebben over de nieuwe taxonomie kunnen contact opnemen met de NBA.

Download