NBA Taxonomie 2.1

De NBA taxonomie 2.1 wordt geleverd met aanvullende documentatie en voorbeeld verklaringen. De taxonomie wordt tezamen met de documenten en voorbeeldverklaringen ter beschikking gesteld in één zip-bestand.

Het zip-bestand bevat de volgende onderdelen:

 • NBA taxonomie 2.1
 • Releasenotes
  De releasenotes beschrijven de wijzigingen in architectuur of structuur van de NBA taxonomie. Daarnaast zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen in de releasenotes.
 • Handleiding NBA taxonomie
  Dit document is geschreven voor accountants die een verklaring in XBRL willen opstellen met behulp van de NBA taxonomie en geeft nadere uitleg aan en toelichting op de wijze van opstellen van een dergelijke verklaring. De handleiding behandelt de structuur van verklaringen in XBRL en gaat ook in op de technische eisen die bij het opstellen van een verklaring in XBRL een rol spelen. Dit is een document dat door de accountant met de ICT-afdeling of met de leverancier van verklaringen- of rapportagesoftware kan worden besproken om de implementatie van de NBA taxonomie te vergemakkelijken.
 • SBR Filing Rules
  In aanvulling op de generieke filing rules beschrijft dit document de aanvullende eisen benoemd waaraan een accountantsverklaring in het XBRL-formaat moet voldoen, die zijn samengesteld op basis van de NBA taxonomie.
 • Entrypoint spreadsheet
  Het entrypoint spreadsheet omvat de rendering van de presentation linkbases in een spreadsheet weergave. Hierin worden de volgorde van de rapporteerbare concepten voor elk entrypoint weergegeven.
 • Voorbeeld instances
  Dit zijn voorbeeld instances (accountantsverklaringen in het XBRL-formaat) gebaseerd op de NBA taxonomie.
Download NBA Taxonomie 2.1

NBA Taxonomie  2.0 

De NBA taxonomie wordt geleverd met aanvullende documentatie en voorbeeld verklaringen. De taxonomie wordt tezamen met de documenten en voorbeeldverklaringen ter beschikking gesteld in één zip-bestand.

Het zip-bestand bevat de volgende onderdelen:

 • NBA taxonomie 2.0
 • Releasenotes
  De releasenotes beschrijven de wijzigingen in architectuur of structuur van de NBA taxonomie. Daarnaast zijn de inhoudelijke wijzigingen opgenomen in de releasenotes.
 • Handleiding NBA taxonomie
  Dit document is geschreven voor accountants die een verklaring in XBRL willen opstellen met behulp van de NBA taxonomie en geeft nadere uitleg aan en toelichting op de wijze van opstellen van een dergelijke verklaring. De handleiding behandelt de structuur van verklaringen in XBRL en gaat ook in op de technische eisen die bij het opstellen van een verklaring in XBRL een rol spelen. Dit is een document dat door de accountant met de ICT-afdeling of met de leverancier van verklaringen- of rapportagesoftware kan worden besproken om de implementatie van de NBA taxonomie te vergemakkelijken.
 • SBR Filing Rules
  In aanvulling op de generieke filing rules beschrijft dit document de aanvullende eisen benoemd waaraan een accountantsverklaring in het XBRL-formaat moet voldoen, die zijn samengesteld op basis van de NBA taxonomie.
 • Voorbeeld instances
  Dit zijn voorbeeld instances (accountantsverklaringen in het XBRL-formaat) gebaseerd op de NBA taxonomie.
Download NBA Taxonomie 2.0

Vragen en reacties

Heeft u vragen? Mail naar sbr@nba.nl of raadpleeg ook de pagina SBR Assurance-oplossing voor regelmatige updates.