Roel van Lierop en Avinash Nandram voorgedragen als nieuwe LIO-bestuursleden

Het LIO-ledengroepbestuur draagt Roel van Lierop MSc RA en Avinash Nandram MSc LLM RA voor als nieuwe bestuursleden.

Roel van Lierop MSc RA komt  in de plaats van mevr. H. van Staa-Oldenhuis MSc RA RE RO CIA die op basis van het rooster van aftreden in december 2023 af zal treden.

Avinash Nandram MSc LLM RA komt in de plaats van dhr. drs. B. Teekens RA die af zal treden in november in verband met zijn overgang naar de ledengroep van openbaar accountants.

Avinash NandramAvinash Nandram MSc LLM RA (Sectormanager EU, Auditdienst Rijk). Avinash is als MT-lid mede-verantwoordelijk voor de onderwerpen kennis en ontwikkeling binnen de ADR. Daarnaast is hij hoofd audit autoriteit voor de Europese Commissie en draagt hij de verantwoordelijkheid voor de Sector EU binnen de ADR. Avinash studeerde fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij zijn professionele carrière aanving als fiscalist bij PWC. Daarna maakte hij de overstap naar de Rijksoverheid waar hij de opleiding tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit voltooide en diverse auditrollen bij de ADR en haar voorgangers vervuld heeft. Hij was lid van de ESG werkgroep van de NBA en heeft brede ervaring als eindverantwoordelijk accountant binnen het (semi-)overheidsdomein.

Roel van LieropRoel van Lierop MSc RA (Internal Auditor, Jumbo Supermarkten). Roel is bij Jumbo verantwoordelijk voor het uitvoeren van operational audits, waarbij zijn interesse vooral ligt op het snijvlak van strategische thema’s en cultuur & gedrag. Daarnaast is Roel één van de drijvers van het door ontwikkelen van de interne beheersing binnen Jumbo.

Roel wil een verbindende rol spelen in de verdere ontwikkeling van het Internal Audit beroep, zowel vanuit het perspectief van de NBA als van het IIA, waarbij hij ook actief is in de IIA PAS commissie. Hij heeft een achtergrond bij KPMG in de accountancy, waarna hij als Internal Auditor bij Hunter Douglas en als Controller bij Boskalis heeft gewerkt alvorens de overstap naar Jumbo te maken.

Procedure

De LIO leden krijgen de mogelijkheid om in de periode van 2 t/m 7  november digitaal, via pre voting te stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De uitkomst zal kort daarna bekend gemaakt worden.

Op grond van artikel 13 van de Verordening op de ledengroepen kunnen ook andere kandidaten voorgedragen worden door (minimaal 50) LIO-leden: dit is mogelijk tot 12 oktober aanstaande.

Ondanks dat de NBA-leden in december 2020 hebben ingestemd met de nieuwe governancestructuur van de NBA is de verwachting dat de ledengroepbesturen nog enige tijd zullen blijven functioneren mede ten behoeve van een gefaseerde overdracht van activiteiten naar faculties en communities. Daarnaast blijft het ledengroepbestuur (totdat de nieuwe accountantswet is ingegaan) via een linking pin vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de NBA.

Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met de secretaris van het LIO bestuur, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, telefoon 088-4960305 / 06 46436250.