Accountant en duurzaamheid; een logische combinatie of toch niet?

Accountants en duurzaamheid, je hoort er veel over. Maar wat is de link en wat betekent dit voor jouw werk als toekomstig accountant? Het maatschappelijk verkeer hecht een steeds groter belang aan een duurzame(re) samenleving en ondernemers moeten laten zien dat zij hun best doen of hebben gedaan om hieraan een bijdrage te leveren. De maatschappij wil bevestigd zien dat wat de ondernemer hierover zegt ook daadwerkelijk klopt. En die rol is de accountant natuurlijk op het lijf geschreven. Alleen gaat het nu vooral ook om niet-financiële informatie. Niet voor niets heeft de NBA ‘duurzaamheid’ daarom benoemd als strategisch thema voor de komende jaren.

Duurzame accountants

Veel accountancystudenten zien niet meteen de link tussen duurzaamheid en hun rol als toekomstig accountant, maar toch gaan deze goed samen. De vaardigheden en competenties die nodig zijn om aan verschillende (financiële) normen en -kaders te toetsen, zitten namelijk al in de toolkit van de huidige accountant. Wel zullen de (aankomende) accountants hun kennis van en ervaring met duurzaamheidsinformatie moeten verbreden om voldoende tools te hebben om ook deze informatie te meten, te vergelijken en erover te oordelen. En dit heeft tot gevolg dat dit ook in de (praktijk)opleiding van accountants een belangrijk thema wordt.

Storytelling

Veel accountants en trainees weten dit wel maar vinden het toch nog moeilijk om zichzelf in deze rol te zien en hiernaar te handelen. Om deze kloof tussen weten en doen te overbruggen, heeft het International Panel on Accountancy Education een reeks ‘verhalen’ ontwikkeld waarmee je jezelf kunt verplaatsen in een Duurzaamheids-auditor. Zie jij het jezelf al doen?