Ontwerpverordeningen Ledenvergadering 11 december 2023

Op 10 oktober zijn op de website van de NBA drie ontwerpverordeningen geplaatst die voor vaststelling worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 11 december 2023.

Het gaat om:

  • Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 NAS - Fees);
  • Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Wijzigingsverordening ViO 2023 Group Audit); en
  • Ontwerp-Contributieverordening 2024.

Meer informatie over de Ledenvergadering en de ontwerpverordeningen