Onderzoek uitkomsten basisversie handboek marktwaardering 2022 woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) laat onderzoek uitvoeren naar de uitkomsten van de basisversie van het handboek marktwaardering 2022. Zodra de conclusies van dit onderzoek bekend zijn, publiceert de Aw deze op de website.

Aanleiding onderzoek

De Aw heeft van corporaties en accountants signalen ontvangen over de uitkomsten van de basisversie van het handboek 2022. Zij geven aan de waardestijging van de basisversie van 31 december 2021 naar 31 december 2022 niet altijd te herkennen. Om die reden laat de Aw door Fakton een onderzoek uitvoeren. Bij het onderzoek analyseert Fakton een aantal opvallende uitkomsten, zoals waardestijgingen, die uit de basisversie naar voren komen.

Betekenis voor de accountantscontrole

De Aw heeft met de accountants afgesproken dat zij de accountantscontroles bij corporaties die de basisversie hanteren niet afronden, voordat de uitkomsten van het nader onderzoek bekend zijn en de corporaties met een betrouwbare inschatting van de marktwaarde kunnen komen. Er zal overleg plaatsvinden tussen de Aw, corporaties en de accountants over de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek en over eventuele vervolgstappen.