In de huidige situatie is de marktwaarde de grondslag voor de balans in de jaarrekening van de woningcorporaties. De beleidswaarde is opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. 

Om de herkenbaarheid van de jaarrekening te vergroten en om recht te doen aan de getrouwheid van de jaarrekening ten behoeve van de accountantscontrole wordt voorgesteld om beide begrippen in de jaarrekening om te wisselen. De beleidswaarde vormt daarmee de grondslag voor de balans en de marktwaarde van het bezit wordt naar de toelichting op de jaarrekening verplaatst.

De gedachte hierachter is dat de beleidswaarde meer recht doet aan de waarde van het bezit van de toegelaten instelling in het maatschappelijke verkeer. Hiermee  komt de  herwaarderingsreserve te vervallen.

De NBA Sectorcommissie Woningcorporaties staat positief tegenover dit voorstel , gaat hierover graag in gesprek maar adviseert het ministerie om ook de RJ te betrekken in de nadere uitwerking.

Download