Nederlandse vertaling ‘IAASB Implementation Guide’ Standaard 315

Met de publicatie in 2022 van de herziene Standaard 315 is de aanpak van de risicoanalyse voor de controle van jaarrekeningen veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor de planning en uitvoering van de controlewerkzaamheden. De International Auditing and Assurance Board heeft naar aanleiding van de herziene ISA 315, in juli 2022 een zgn. 'Implementiation Guide ISA 315' uitgebracht om het beroep verder te helpen. Deze is door ons vertaald.

Achtergrond

In verband met de herziene standaard 315 heeft de NBA vorig jaar oktober het webinar 'Standaard 315, wat verandert er voor u' georganiseerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de kennis over Standaard 315 bij een kwart van respondenten voor verbetering vatbaar was. En ruim 30 procent van de respondenten gaf aan dat zij behoefte aan aanvullende informatie hadden. Om aan deze behoeften tegemoet te komen heeft de NBA Engelstalige 'Implementation guide' van de IAASB naar het Nederlands laten vertalen.

Zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven

Op verzoek van de IAASB hebben we de Engelse versie letterlijk vertaald en zijn we qua lay-out zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven.  

 

Nederlandse vertaling ‘IAASB Implementation Guide’ Standaard 315