Belangrijke wijzigingen beconregeling vanaf belastingjaar 2021

De Belastingdienst moderniseert de uitstelregeling voor belastingconsulenten in overleg met koepelorganisaties en softwareontwikkelaars. 

Afhankelijk van het moment waarop de belastingconsulent aanvullend uitstel aanvraagt kent de Belastingdienst vanaf nu bij een ingewilligd verzoek ten minste 4 of 2 maanden aanvullend uitstel toe. De voorgenomen wijziging is al van toepassing voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2021.