Duurzaamheid centraal in mkb-agenda 2023 van de Commissie MKB

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de mkb-agenda 2023 van de Commissie MKB. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de NBA-themaregisseur Duurzaamheid en de SRA. Ook zal de Commissie MKB actief deelnemen in de discussie over een nieuw beroepsprofiel.

Dat blijkt uit de mkb-agenda van de Commissie MKB van de NBA, die deze week is gepubliceerd.

Duurzaamheid

De vorig jaar gepubliceerde duurzaamheidsregels van de Europese Unie (CSRD) hebben in eerste instantie vooral betrekking  op grote bedrijven, maar heeft ook voor het mkb gevolgen. Enerzijds omdat mkb-bedrijven door hun afnemers in het kader van hun plaats in de keten door grote bedrijven gevraagd kunnen worden aan te geven wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. Anderzijds is het ook stuurinformatie voor bedrijven en relevant voor bijvoorbeeld het verkrijgen van financiering of het aantrekken of behouden van een afzetmarkt.

Beroepsprofiel

De Commissie MKB wil komend jaar een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een toekomstbestendig beroepsprofiel, dat rekening houdt met de toekomstige ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de mkb-accountant.

Een overzicht van alle activiteiten van de Commissie MKB is te vinden in de MKB-agenda 2023.

Download