Ontwerpverordeningen Ledenvergadering 12 juni 2023

Vandaag zijn op de website van de NBA vier ontwerpverordeningen geplaatst die voor vaststelling worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering op 12 juni 2023.

Het gaat om de volgende ontwerpverordeningen:

  1. Ontwerpverordening tot wijziging van onder andere de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen 
  2. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de organen voor de beroepsreglementering
  3. Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen
  4. Ontwerpverordening tot wijziging van onder andere de Verordening op de ledenvergadering