Indienen verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 niet meer nodig

Het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering Box 3 is niet langer nodig, dankzij vergaande toezeggingen van staatssecretaris Van Rij, in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer.

Een eerdere Kamerbrief van 4 november jl. was niet duidelijk genoeg over de vraag of niet-bezwaarmakers die geen verzoek om ambtshalve vermindering doen in Box 3 in dezelfde rechtspositie terecht komen als niet-bezwaarmakers die wel een verzoek doen. De koepelorganisaties (NBA, SRA, NOB, RB en NOAB) konden daarom niet anders dan hun leden adviseren in voorkomende gevallen niet langer te wachten met het doen van verzoeken voor het jaar 2017, omdat daarvoor de vijfjaarstermijn dreigde te verlopen.

Constructief overleg

Gezien de gezamenlijke zorgen over de extra workload aan verzoeken die dit met zich zou brengen, hebben de koepels en het ministerie van Financiën recent constructief overleg gevoerd. In vervolg hierop zijn, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel rechtsherstel Box 3 in de Eerste Kamer, Kamervragen gesteld door VVD, D66 en het CDA.

Vergaande toezeggingen Van Rij

Die vragen hebben op 25 november geleid tot schriftelijke antwoorden met vergaande toezeggingen van staatssecretaris Van Rij. Het indienen van individuele verzoekschriften, ook voor het jaar 2017, is daardoor niet meer nodig. Betrokken partijen noemen het resultaat positief, zowel voor de Belastingdienst als accountants en andere financiële dienstverleners.