Gerdien Vlot per 1 januari nieuwe voorzitter NBA Commissie MKB

Gerdien Vlot is door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) benoemd tot voorzitter van de Commissie MKB. Zij volgt Steef Visser op die acht jaar voorzitter van deze commissie is geweest.

Gerdien Vlot is mkb-accountant en heeft een eigen kantoor in Gorinchem. Ze heeft bestuurservaring opgedaan als lid, voorzitter en vice-voorzitter van de commissie Praktijkopleiding NOvAA, bestuurslid van de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs (nu het RB), vice-voorzitter Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam en penningmeester van de Vereniging Novak. Op dit moment is ze lid van de Commissie van Verbinding Register Belastingadviseurs.

Gerdien Vlot: “Ik bouw graag verder op het vele werk van de Commissie MKB. De mkb-accountant speelt voor veel ondernemers een cruciale rol. Ik vind het een eer om daaraan de komende jaren een bijdrage te mogen leveren.”

Steef Visser geeft aan dat het goed is om na acht jaar afscheid te nemen van de Commissie MKB: “Samen met een groep gemotiveerde en deskundige accountants heb ik me de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet om de mkb-accountant zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Ik wens Gerdien veel succes en ik heb er vertrouwen in dat zij met haar kennis, ervaring en enthousiasme de Commissie MKB een nieuwe impuls zal geven. Ik dank de NBA, mijn commissiegenoten en alle mkb-accountants van Nederland voor het vertrouwen dat ik acht jaar van hen mocht ervaren.”

Commissie MKB

De Commissie MKB richt zich specifiek op de mkb-accountant. Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt zij de wenselijkheid en schaalbaarheid van regelgeving.

De Commissie MKB adviseert het NBA-bestuur gevraagd en ongevraagd over de ontwikkelingen in het mkb. De positie van de openbaar accountant in de mkb-praktijk staat daarbij centraal. De commissieleden zijn allen werkzaam in de (kleine) mkb-praktijk met een focus op de samenstelpraktijk.