CBS-vragenlijst sneller invullen met RGS

Jaarlijks vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een groot aantal bedrijven om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Op basis hiervan publiceert het CBS gegevens over opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland.

Invullen van de vragenlijst is verplicht en kost ondernemers veel tijd. Een deel van de ondernemers besteedt dit uit aan hun accountant. Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan een aanzienlijk deel van de vragen automatisch gevuld worden uit de financiële administratie. Gebruik van RGS voor de Jaar-Productiestatistiek bespaart dus tijd en vergroot de kwaliteit van de data. Het CBS maakt zelf de koppeling tussen RGS en de begrippen in de vragenlijst.

Deze mogelijkheid wordt momenteel aangeboden aan mkb-bedrijven uit vijf branches: accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel en horeca, bouw en groothandel. Doel is om dit in de toekomst uit te breiden naar meer branches en meer vragenlijsten.

Eerder heeft het CBS tijdens een webinar al gedemonstreerd hoe gegevens op basis van RGS geïmporteerd kunnen worden in de CBS-enquête. De vragenlijsten zijn in april uitgestuurd. Bedrijven hebben nog tot 6 juni aanstaande de tijd om te reageren.

Meer informatie is beschikbaar via www.cbs.nl/bespaartijd.