Rapporteren over fraude en continuïteit: bereid u voor

175 deelnemers woonden gisteren het webinar 'Rapporteren over fraude en continuïteit' bij, georganiseerd door het Platform reguliere vergunninghouders (het vroegere Platform niet-oob). Tijdens het webinar kwamen wijzigingen over verplicht rapporteren aan de orde en de recent uitgebrachte NBA-handreikingen. Deelnemers werden aangemoedigd zich tijdig voor te bereiden.

Verplichte sectie over fraude en continuïteit

Vanaf 1 januari 2023 moet iedere controleverklaring bij de jaarrekening één of meerdere sectie(s) bevatten over fraude en continuïteit. Dit geldt voor controleverklaringen bij financiële overzichten met een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022.

Tips over communicatie met klant

Annemieke Stokvis (manager kwaliteit & vaktechniek bij De Jong & Laan) besteedde aandacht aan de voorbereiding van de controle, die in de tweede helft van het jaar plaatsvindt. Vanuit haar ervaring met het proefdraaien gaf ze tips over het communiceren met de klant en het zorgen voor bewustwording. Andere sprekers waren Dick van Onzenoort (fraude) en Melissa Klaver (continuïteit).

De NBA bracht eerder al de brochure uit ‘Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening en wat dit betekent voor u als klant’.

Meer over verplicht rapporteren

Over het platform

Het Platform reguliere vergunninghouders is de nieuwe naam voor het Platform niet-oob. Sinds enige tijd gebruiken de NBA, SRA en AFM deze naam om een positieve lading te geven aan de accountantsorganisaties die wettelijke controles mogen verrichten (met uitzondering van het oob-segment).