NBA reageert op ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Het is belangrijk voor accountants, organisaties en de gehele maatschappij om te weten welke doelstellingen de overheid wil bereiken in het voorkomen van klimaatverandering en op welke manier de overheid de doelen wil bereiken. Daarom heeft de NBA gereageerd op de consultatie Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat.

Veel van onze ruim 22.000 leden, zowel accountants die werkzaam zijn in het openbaar beroep als zij die werkzaam zijn bij organisaties als intern accountant of in een financiële functie, kunnen bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Organisaties leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en steeds meer organisaties hebben daarom ook in hun strategie doelen opgenomen om de klimaatimpact te verminderen.

Klimaatrisico’s en kansen hebben ook een financiële dimensie en zijn daardoor tevens van belang voor de continuïteit van een organisatie. Zo stelde de NBA eerder een  publieke management letter op met de titel Klimaat is financieel. Het is daarom belangrijk voor accountants, organisaties en de gehele maatschappij om te weten welke doelstellingen de overheid wil bereiken in het voorkomen van klimaatverandering en op welke manier de overheid de doelen wil bereiken.

De Rijksoverheid heeft haar plannen rondom klimaat opgesteld en deze via het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat verduidelijkt door de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar uit te werken. De NBA heeft in haar consultatiereactie op het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat benadrukt welke rol verantwoording kan spelen bij het monitoren van de voortgang van het beleid en de bereikte prestaties. Daarnaast benoemt de NBA de wijze waarop assurance de betrouwbaarheid kan versterken van gerapporteerde prestaties. Hierbij wijst de NBA nadrukkelijk naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de informatie die alle grote ondernemingen vanaf boekjaar 2025 zullen gaan rapporteren over hun uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

CSRD

De CSRD is een Europese ontwerp-Richtlijn die ondernemingen verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. De Ontwerp-Richtlijn zal naar verwachting in september 2022 worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

De consultatiereactie van de NBA is hier terug te lezen: