Consultatie b├Ętaversie NBA Taxonomie 2.1 ivm nieuwe fraude- en continu├»teitsparagraaf

Om de wijzigingen in Standaard 700 ook toepasbaar te laten zijn in de digitale controleverklaring is een nieuwe NBA Taxonomie nodig. De wijzigingen betreffen o.a. nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit. Ook is de beoordelingsverklaring aangepast. Vooraf aan de publicatie van de definitieve versie worden eerst een alfa- en een bètaversie geconsulteerd. De consultatieperiode voor de bèta versie loopt tot 14 augustus 2022. Op verzoek van marktpartijen is de consultatieperiode verlengd.

Overzicht wijzigingen

De controleverklaring is aangepast met een nieuwe paragraaf ‘Informatie ter ondersteuning van ons oordeel’ en bevat nieuwe paragrafen voor de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit.
In de beoordelingsverklaring is de conclusie van de accountant naar voren geplaatst en is de introductie vervallen. Daarnaast kan in de beoordelingsverklaring nu ook aandacht worden besteed aan de beoordeling van de groep en de kernpunten bij de beoordeling. Kleine aanpassingen betreffen de wijziging in de volgorde van de diverse paragrafen en het consistent toepassen van de term ‘conclusie’.

Achtergrond NBA taxonomie

Met de NBA taxonomie is het mogelijk om accountantsverklaringen op te stellen in het XBRL formaat. De NBA taxonomie bevat de definities voor de controle-, beoordelings-, samenstelverklaring en de controleverklaring samengevatte financiële overzichten. Sinds 2017 is het voor de meeste middelgrote ondernemingen verplicht om hun jaarverslag digitaal te deponeren. Dit gaat samen met een digitale controleverklaring dat volledig is gebaseerd is op de NBA Taxonomie.

Consultatie

Tot 14 augustus 2022 loopt de consultatieperiode voor de bèta versie. Opmerkingen of vragen over de bèta versie kunt u mailen naar sbr@nba.nl.

Naast de publicatie van de bèta versie treft u in de onderstaande zip-bestand ook een bijgewerkte handleiding aan, voorbeeld instances, release notes en een spreadsheet die presentatieopbouw van de diverse verklaringen weergeeft.

Het streven is om op 19 augustus 2022 de definitieve versie van de NBA Taxonomie 2.1 te publiceren.

Verklaringengenerator

De definitieve versie van de nieuwe NBA taxonomie zal worden opgenomen in de Verklaringengenerator. Met de Verklaringengenerator kunt u diverse accountantsverklaringen zelf genereren. De gegenereerde accountantsverklaring is dan ook beschikbaar in het XBRL-formaat.

Gebruik van de NBA Taxonomie 2.1

Wanneer de digitale accountantsverklaringen gebaseerd op de definitieve versie van de NBA Taxonomie 2.1 kunnen worden gedeponeerd is afhankelijk van aanpassingen bij Digipoort en de Kamer van Koophandel. Hierover zal separaat worden gecommuniceerd. In ieder geval zullen de aanpassingen voor het einde van dit jaar zijn gerealiseerd.

Opmerkingen of vragen over de bèta versie kunt u mailen naar sbr@nba.nl.

Download NBA Taxonomie 2.1.b

Meer informatie