Consultatie Aanpassing van enkele definities en verwijzingen

De NBA start 21 juli met de consultatie van de aanpassing van enkele definities en verwijzingen in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS. Reageren op de consultatie kan tot en met 21 september 2022.

Reageren kan via consultaties@nba.nl.

Achtergrond

De NBA past enkele definities en verwijzingen aan in de NV NOCLAR, NVKS en de NV COS. Hiermee zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Het gaat voornamelijk om het corrigeren van verkeerde verwijzingen.

Tijdens de consultatie leggen wij een concept van de aanpassingen voor en vragen om uw reactie. De NBA gaat dan na of eventuele aanpassingen van het concept nodig zijn.

Meer informatie