Themaregisseur Usha Ganga met NBA-faculties in gesprek over duurzaamheid

De bestuursleden van de vier NBA-faculties werden op 20 januari door NBA-themaregisseur Usha Ganga bijgepraat over recente ontwikkelingen in het rapporteren over duurzaamheid. “De belangrijkste doelstelling is dat accountants ook op dit gebied worden ondersteund in hun beroepsontwikkeling."

Usha Ganga (324x324)De overgang naar een duurzame samenleving vergroot de noodzaak voor organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarmee wordt duurzaamheid in toenemende mate een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. Accountants kunnen door hun strategisch en bedrijfskundig inzicht in bedrijfsprocessen en rapportage hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren als aanjager.

De komst van nieuwe verplichtingen tot rapporteren over duurzaamheidsprestaties (CSRD) maken dat dit thema hoog op de agenda staat waarbij accountants een belangrijke (rol) kunnen spelen. De NBA heeft duurzaamheid als strategisch thema voor het beroep benoemd en hiervoor beleid geformuleerd. Binnen het brede thema heeft de NBA keuzes gemaakt door een aantal hoofdonderwerpen te bepalen. Het beleid richt zich op de ontwikkeling van de accountants in de hele keten en wordt daarom opgepakt met de faculties.

Donderdag 20 januari heeft Usha Ganga (themaregisseur duurzaamheid NBA) de faculties bijgepraat over het NBA-beleid. Aan de online sessie namen bestuursleden van alle faculties deel en werden in verschillende werksessies de rol van faculties binnen dit strategisch thema besproken.

Ganga is blij met deze gezamenlijke sessie. “Het is waardevol feedback op het beleid te krijgen en vooral ook te horen wat de faculties in hun beroepsuitoefening zien gebeuren. Hiermee kunnen we NBA breed het beleid aanscherpen. De belangrijkste doelstelling is dat de accountants worden ondersteund in hun beroepsontwikkeling. De komende periode staat daarom in het teken van contact met elkaar houden en het zetten van concrete stappen om onze leden te ondersteunen bij het invullen van dit nieuwe thema binnen de beroepspraktijk.”

De NBA maakt een transformatie door. Met de oprichting van faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud. Centraal hierin staat de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep. Er zijn vier faculties:

Meer info over duurzaamheid