LIO-leden kiezen drie nieuwe bestuursleden

Tijdens de online LIO ledengroepvergadering van 13 januari werden Esther Bosch (Stahl) , Fred Go (Athora) en Barry Teekens (ADR) als nieuwe  bestuursleden van het LIO ledengroepbestuur gekozen.

Esther Bosch
Esther Bosch
Fred Go
Fred Go
Barry Teekens (375x375)
Barry Teekens

Zij volgen hiermee Daco Daams, (Randstad), Ali Ahrouch (ISNO Yunus Emre) en Richard van Hienen (UWV)  op die conform het aftreedrooster het eind van hun bestuurstermijn hadden bereikt.

Als nieuwe LIO bestuursvoorzitter werd Esther Bosch benoemd en Susanne Overes (Belastingdienst) werd benoemd als vice voorzitter.

Susanne Overes (375x375)
Susanne Overes

Daarna werd stil gestaan bij de realisatie/ voortgang van een aantal projecten in het LIO jaarplan 2021 zoals het commissarissen symposium en het webinar over de ervaringen en rol van Internal Audit bij beheersing van de COVID-19 crisis.

De net benoemde NBA bestuursvoorzitter Kris Douma vertelde vervolgens iets over zijn eerste ervaringen bij de NBA. Waarna Gijs Weenink van de DebatAcademie een interessante workshop gaf over de kunst van het overtuigen met een aantal zeer bruikbare tips die ook in het privé leven goed zijn toe te passen.