Commissie MKB werkt aan duurzaamheid en compliance in mkb-praktijk

Een digitale tool moet accountants in de mkb-praktijk helpen bij het tijdig en goed inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Een nieuw onderzoekscentrum is gestart. Ook duurzaamheid staat op de mkb-agenda.

Dat blijkt uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB van de NBA, dat recent is gepubliceerd samen met het Jaarverslag 2021 van de commissie.

Jaarverslag 2021

In 2021 zijn afspraken gemaakt met het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) over het tijdig overleggen over regelgeving die de mkb-praktijk raakt. Nieuwe regelgeving moet uitvoerbaar en beheersbaar zijn. Belangrijk is het helder en beknopt aangeven wat voor de mkb-accountant of het mkb-kantoor relevant is.

Samen met de SRA heeft de Commissie MKB in 2021 een aantal projecten opgezet ten behoeve van de mkb-accountant, zoals een nieuw Onderzoekscentrum MKB. Dit onderzoekscentrum draait inmiddels en richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de mkb-praktijk.

Aandacht was er daarnaast voor de mkb-bundel en de helpdesk. Het sterk gestegen aantal helpdeskvragen geeft aan dat de NBA heel relevant is voor de leden. De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar ook input gegeven voor de inhoud van webinars uit het succesvolle NBA Helpt-programma, opgezet direct bij de start van de coronacrisis.

Activiteitenplan 2022

Een belangrijk project uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB is COMPact, wat staat voor COMPliance en ACTeren. De commissie wil met de implementatie van deze digitale tool mkb-accountants via (push)berichten activeren om tijdig en goed geïnformeerd in te spelen op geldende of naderende wet- en regelgeving.

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie heeft ook voor het mkb grote gevolgen. Enerzijds omdat mkb-bedrijven door hun afnemers in het kader van ketenaansprakelijkheid gevraagd kunnen worden aan te geven wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. En anderzijds omdat mkb-bedrijven direct de consequenties kunnen ondervinden van het klimaatbeleid.

De Commissie MKB wil verder onderzoeken of het mogelijk is dat een mkb-kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht. Ook blijft de commissie betrokken bij de actualisering van campagne-uitingen voor de in het najaar van 2021 gestarte mkb-campagne, die in 2022 wordt voortgezet.

Ten slotte wil de commissie aandacht besteden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, allereerst door dit te agenderen binnen de NBA. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de instroom in het beroep als naar de uitstroom uit het openbare beroep.