Update over de faculties

Met de oprichting van faculties wil de NBA leden en belanghebbenden verbinden op inhoud, en het accountantsberoep systematisch ontwikkelen. Dit zijn de huidige ontwikkeling binnen de faculties, en de plannen voor de komende tijd.

Inmiddels zijn de meeste besturen van de faculties gevormd en wordt er hard gewerkt aan de plannen voor het komende jaar. Met de oprichting van de faculties willen we leden en belanghebbenden verbinden op inhoud en werken aan de kennisontwikkeling in het accountantsberoep.

Faculties geven inzicht in leer-en ontwikkelinstrumenten om die kennis in de praktijk professioneel toe te kunnen passen. Kortom, je vindt hier informatie over huidige en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor je werk en carrièreontwikkeling. Denk daarbij ook aan de belangrijke grote thema’s als fraude, duurzaamheid, digitalisering en continuïteit.

Waar staan we nu en hoe verder?

We kunnen onze ambities niet van vandaag op morgen realiseren. Het goed bemensen van de faculties, het inventariseren van alle aanwezige kennis, het afstemmen met andere gremia en stakeholders en vervolgens duiden wat op korte termijn en lange termijn relevant is voor ons beroep, vraagt tijd.

Deze eerste stappen zijn in 2021 gezet en voor 2022 zullen de faculties begin volgend jaar met hun eerste plannen komen. De komende weken publiceren we van elke faculty voorzitter een interview.

Maak deze week kennis met de Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag en lees het eerste interview met Margreeth Kloppenburg. Volg het proces en bekijk de actuele informatie op nba.nl/faculties en bekijk ook de animatie.