Mkb-accountants: belangrijk dat we elkaar weten te vinden

Het is belangrijk dat mkb-accountants elkaar weten te vinden. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg dat vorige week is gehouden met mkb-accountants actief in de verschillende besturen en commissies van de NBA. Verder bleek dat deze accountants zich goed kunnen vinden, met hier en daar een aanscherping, in het activiteitenprogramma van de Commissie MKB.

Steef Visser (voorzitter Commissie MKB): “Dat er veel accountants die werkzaam zijn in het mkb-segment, actief zijn binnen de NBA wisten we natuurlijk wel. Maar we misten toch het onderlinge contact. En dat kan de samenhang tussen de verschillende activiteiten versterken en daarmee kunnen we elkaar, en dus de leden die werkzaam zijn in het mkb, ondersteunen.”

In de bijeenkomst bleek dat er geen regulier overleg nodig is: “geen overleg om te overleggen”. Maar de wens tot meer onderlinge samenwerking op terreinen die zich daarvoor lenen werd breed ondersteund. Steef Visser: “Daar gaan we in de toekomst aan werken. Wat de Commissie MKB betreft: we zijn blij dat de leden vonden dat we met de juiste activiteiten bezig zijn. We zullen in een vroeg stadium de plannen voor 2022 voorleggen aan deze actieve leden. Niet per sé in een bijeenkomst, er zijn ook andere mogelijkheden. Daarnaast is de eerste samenwerking al van de grond gekomen. De Commissie MKB wordt betrokken bij het tot stand komen van Standaard 4400N. Het is een wens van de commissieleden om al in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij komende regelgeving.”

Binnen de NBA zijn veel leden met kennis en ervaring van de samenstelpraktijk en vrijwillige controles in besturen, commissies, e.d. In de huidige 42 NBA-organen zijn momenteel 358 mensen actief. In 17 gremia zitten geen mkb-accountants, omdat deze gremia gericht zijn op thema’s buiten het mkb. In de overige 25 gremia wordt gemiddeld 45 procent van de zetels bezet door mkb-accountants.