Eerste niet-accountant treedt toe tot NBA-bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is Christel Deckers door de leden gekozen als nieuw bestuurslid. Zij is de eerste niet-accountant die bestuurslid wordt van de NBA en haar rechtsvoorgangers.

christel-deckers-375x375.jpgDeckers (1961) is sinds 1991 werkzaam als interimbestuurder, toezichthouder en consultant, veelal in het publieke domein. Zij is gespecialiseerd in complexe veranderprocessen en governance-vraagstukken. Deckers: “Ik heb vanuit mijn verschillende rollen als ondernemer, interim-bestuurder en toezichthouder veel contact met accountants en hun professie. Tijdens mijn werkzaamheden ervaar ik het bijzondere belang van accountants, niet alleen voor een handtekening onder een jaarverslag maar tevens ook als inspirerende en eigentijdse gesprekspartner in goede en slechte tijden. Ook, en misschien wel juist, tijdens deze lange pandemieperiode. Als enige niet-accountant in het bestuur zie ik mijn benoeming als een belangrijk signaal dat de NBA echt openstaat en wil investeren in vernieuwing, óók in het bestuur. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis, kunde en ervaring in te brengen om de Accountant 3.0 samen verder vorm te geven. Net als in mijn overige bestuursfuncties zal ik dat nu ook gaan doen met veel enthousiasme en mijn hele ziel en zakelijkheid!”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Marco van der Vegte en Esther van der Vleuten door de leden herbenoemd als voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Van der Vegte zal, conform het rooster van aftreden, in december terugtreden als voorzitter. Het bestuur zal later dit jaar een voordracht doen voor een nieuwe voorzitter.