In de bijeenkomst van de ledenvergadering op 14 juni wordt een ontwerpverordening ter vaststelling voorgelegd.

De ontwerpverordening wijzigt de Verordening op de ledenvergadering. Met de voorgestelde wijziging krijgt het bestuur de mogelijkheid om bij een bijeenkomst van de ledenvergadering die geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt, een ander tijdstip vast te stellen waarop een lid dat online deelneemt, zich uiterlijk aan moet melden.

Download